Klasyfikacja korpulencyj operacja logiczna otyłości

napisane przez: admin On Kwiecień 14th, 2013

Istnieje mrowie modusów na klasyfikację otyłości innymi słowy tuszy. Najbardziej wszechstronnym istnieje wyznaczenie dzielnika BMI, niemniej jednak oną istnieje ów metoda niespotykany i niepozbawiony skaz to znaczy ograniczeń.

Najbardziej rozpowszechnionym metronem korpulencyj i otyłości istnieje współczynnik dopuszczalnej mnogości ścierwa (Body Mass Index – BMI) zwany samym wskaźnikiem Queteleta (Hodge operacja logiczna wsp., 2001; Ogińska-Bulik, 2004). Jest pan niezwykle utylitarny, skoro uznaje ocenić schodek nadwyżki czy też otyłości na podstawie testu powagi tudzież postępu przeglądanego. BMI ocenia się podług wzoru:

BMI = istotność w kg / spotęgowanie w m, niepodniesioną do kwadratu

Wynik decyduje o owym innymi słowy oddana jednostka ludzka ma niedowagę, obejmuje się w recepcie, czy moja nadwyżkę czy otyłość. Przedziały BMI, według WHO, są następujące (Hodge operacja logiczna wsp., 2001):

Niedowaga rekuperatory < 18,5 kg/m2

Normalna powaga 18,5 – 24,9 kg/m2

Nadwaga 25 – 29,9 kg/m2

Otyłość I szczebla 30 –34,9 kg/m2

Otyłość II stopnia 35 – 39,9 kg/m2

Otyłość III szczebla > 40 kg/m2

Dużą zaletą sprawdzianu otyłości na skroś porachowanie BMI jest fakt, że znacznie koreluje pan ze szczeblem otłuszczenia organizmu (Ogińsk-Bulik 2004). Przyjmuje się gładki współczynnik dla obu płci (Han tudzież Lean, 2001). U figury starszych za tuszę można rozumieć strzałka BMI większy 27 kg/m2 (Ogińska-Bulik, 2004). Ponadto, ważnym w pobliżu konsultowaniu faktora BMI istnieje okoliczność, iż reguła onych świadczy przeciętnej natomiast bogaci się ona w korelacyj od czasu kultur w której trwa istota. Wystarczy chociażby zacytować fakt, że pośród współlokatorów Stanów Zjednoczonych o tyle o ile 61 % jednostki moja korpulencję adorować otyłość (Wadden zaś wsp., 2002) tudzież strzałka BMI typowo w Europie wynosi 25 – 27 kg/m2, natomiast w Azji także Afryce 22 – 23 kg/m2 (Pawłowska natomiast Sadłowska, 2006).

Niestety do wady współczynnika BMI przylega jego obszerna podatność na przemian. Masa człowieka może modyfikować się w ciągu niedługiego czasu z rozmaitych asumptów, przy użyciu co zdoła płeć brzydka przekraczać krawędzie oczarowane w zamierzanej rekuperatory klasyfikacji. Ponadto, wskazówka BMI niego uwzględnia figur z rozbudowaną tkanką mięśniową tudzież/oznacza to kostną a oraz świniarek w ciąży. Co więcej między ogółu populacji, mnogość postaci onej miarkuje celu zaś wybiegu jego sumowania. Dodatkowo, w rekuperatory losie dzieci podział ów powinien znajdować się inny, skoro różnorodni się gorsza połowa ze względu na płeć zaś i wiek. Generalnie BMI przy dzieciach jest niższe nawlekajże u dojrzałych (Ogińska-Bulik, 2004; Han także Lean, 2001).

Jablow (1993) odczuwa, że w obliczeniu stopnia otyłości doniosłe są podobnie strategii pozwalające ocenić miara tkanki tłustej. I do tego stopnia, tuż przy mężczyzn tkanka tłusta powinnyście ustanawiać od 15 aż do 22 % góry ścierwa, atoli przy świniarek od momentu 20 do 27 %. Według starszych opracowań normy te są niższe również wynoszą 10% na rzecz mężczyzny dodatkowo 15% na rzecz kobiet (Grójec, 1978).

Jedną z metody określenia zasięgu tkanki tłuszczowej jest rozmiar fałdów skórno-tłuszczowych. Pozwala on zdiagnozować podobnie jak odzyskiwanie ciepła rozmieszczenie tkanki tłuszczowej jak na przykład zaś jej powszechną wielkość. Normą dla mężczyzny jest 15 mm wszak na rzecz niewiast 25 mm (Ogińska-Bulik, 2004). Tkankę wyceluje się naokoło bicepsu, tricepsu, poniżej łopatką i powyżej biodrami. Przedstawia owe rysunek 1. Można samemu określać wielkość natężenie tkanki owszem około tricepsu operacja logiczna w ów postępowanie kalkulować miara tkanki tłustej. Rozmiar tkanki tłuszczowej wylicza się wedle kolejnych algorytmów (za: Han, Lean, 2001):

Mężczyźni: % tłuszczu = (1,31 x grubość tkanki tłustej naokoło tricepsa w mm) + (0,43 x Wiek) – 9,2

Kobiety: % tłuszczu = (0,944 x grubość tkanki tłuszczowej dookoła tricepsa w mm) + (0,279 x Wiek) + 4,6

Metoda ta pomimo tego oną zważa różnic narodowych a przede każdym jest na tyle niegłęboka, że pomyłka pomiaru zdoła wywyższyć chociażby 30% (Ogińska, Bulik, 2004).

Wskaźnikiem niepowszednio korzystnym do skonstatowania rodzaju otyłości, ze asumptu na rozłożenie smaru w tworze istnieje, tzw. WHR (Waist-Hip-Ratio). Uzyskuje się go na skroś porównanie okręgu talii z kręgiem bioder w najgrubszych położeniach.

Jeżeli tuż przy niewiasty współczynnik ten odzysk ciepła transcenduje 0,8 tudzież tuż przy mężczyzn 1,0 deklaruje się w takim przypadku otyłość androidalną. Natomiast rekuperator jeśli współczynniki te są niższe od czasu 0,8 tuż przy niewiasty zaś od chwili 1,0 obok mężczyzny można oznajmiać o otyłości ginoidalnej (Ogińska-Bulik, 2004).

Zdaniem Han również wentylacja Lean rekuperatory (2001) na przymówkę zarabia fakt, iż silna opuszczać się przed chwilą aż do rozmiaru samemu talii. Wówczas taryfa na rzecz mężczyzn onymi wykracza 102 cm acz na rzecz pań 88 cm. Autorzy percypują, iż zbadanie obwodu kibici głęboko koreluje ze ilorazem BMI zaś WHR.

Zaletą tego eksplorowania jest onych wręcz przeciwnie jego praktyczność, jakkolwiek dodatkowo traf twierdzenia typu otyłości co, jak na przykład pozostało wcześniej wtrącone, moja szerokie znaczyć na rzecz zdrowia przenikanego. Niemniej niemniej blisko egzaminowaniu dziećmi obstaje podobnie wziąć w rachubę wacht pionierskie. Np. obok 6-7 latków uporządkowanie tłuszczu w stworze istnieje rytmiczne i wariancje uwidaczniają się najlepiej w okresie pokwitania (Ogińska-Bulik, 2004)

Han również Lean (2001) oświadczają, iż prócz tego antropometrycznymi wybiegami śledztwa szczebla otyłości oznacza to podobnie tusz egzystują także metody laboratoryjne. Do takich mechaniki potężna zaliczyć rozpatrywanie jednostki u dołu watą, MRI, TK, czy zabawić się promieni Rentgena. Niestety są one bardzo wartościowe oraz w podobny sposób nasuwają specjalistycznej aparatury. Autorzy odnotują, że metody te mogą istnieć również nieczułe, gdyż niego resztkami sił dają błędne uzyski w korelacyj od rzędu wat w stworze śledzonego, pomimo tego oraz niemu są dostatecznie precyzyjne iżby określić kategoria smaru w narządach takich, jak na przykład wątroba, mięśnie, kości. Ponadto niektóre z nich zdołają sprawiać deprymująco tudzież poniekąd lękotwórczo na drążonego.

rekuperatory